Video Cách làm

Chủ đề

Trending

Cách Làm Bột Chua Men Tự Nhiên Không Bỏ Phí Bột - Homemade No Discard Sourdough Starter Wild Yeast
read news is loading...
 

Cách Làm Bột Chua Men Tự Nhiên Không Bỏ Phí Bột - Homemade No Discard Sourdough Starter Wild Yeast21:38

Thuy Do Michigan 3.957 lượt xem
Youtube Download mp3
Công Thức - Recipe Nguyên Liệu - Ingredients: Start: Nước uống - 1/4 cup distilled water Bôt mì -1/4 cup all purpose flour 11.7 % protein Twice/day feed: 15g APF + 15g water Dụng cụ - Utensils: Lọ có nắp khóa, 1.5 Lít - Mason jar clamp lid: https://amzn.to/2XjRDmK Cây khuấy - mini spatula: https://amzn.to/3cTyrmc Cân hoán chuyển đơn vị: https://amzn.to/2QjbdPL Measuring Cup: https://amzn.to/2r8qLd1 Muỗng đo - Measure spoons: https://amzn.to/35f4ZmG
Loading...
Loading...
Loading...
60 nhận xét