Video Cách làm

Chủ đề

Trending

CÁCH LÀM CHẢ GIÒ PHÔ MAI🧀 VỪA BÉO VỪA GIÒN - Cream Cheese Egg Rolls (Tiger Rolls)
read news is loading...
 

CÁCH LÀM CHẢ GIÒ PHÔ MAI🧀 VỪA BÉO VỪA GIÒN - Cream Cheese Egg Rolls (Tiger Rolls)17:37

Gia Đình Nhỏ USA 9.661 lượt xem
Youtube Download mp3
**Đây là công thức của nhà hàng, nếu các bạn muốn làm cho gia đình ăn thì chia ra** https://www.youtube.com/channel/UCr24pu_Wg2clFEBAF7Ol3GQ moi co chu xem cho vui nhe ** This is a bulk recipe. If making for a small crowd, please divide the ingredients accordingly** Thành phần (ingredients): • 2 cây phô mai, tổng cộng 6 pounds (2 large blocks of cream cheese, totalling 6 pounds) • 1 củ hành, 200g (1 onion, 200grams) • 1 trái ớt chuông, 200g (1 bell pepper, 200grams) • 1 pound thanh cua (1 pound of imitation crab meat) • 10 xấp bánh cha giờ, một xấp là 25 cái bánh (10 packs of 25 egg roll wraps/skins) • 1 lòng đỏ trứng (1 egg yolk)
Loading...
Loading...
Loading...
261 nhận xét